EXPO.am

  Ցուցահանդեսի թեման
  Ընտրել թեման և սկսել որոնումը
  Փնտրել ցուցահանդես

  Կոնտակտներ

  Ինչպես կապվել մեզ հետ  Հայաստան, ք.Երևան, Կիևյան 16, 7-րդ հարկ

  Հեռախոս:
  +374 (10) 23-57-75
  +374 (99) 23-57-75
  +374 (91) 42-09-82
  Էլ.հասցե:
  expo@expo.am

  Եթե ունեք լրացուցիչ հարցեր, խնդրում ենք կապվել աջակցության ծառայության հետ info@expo.am